Film and Tell

Pågående projekt Film and Tell ”Film and Tell makes projects that engage, entertain and create food for thought, but perhaps most importantly, films that aim to create positive change – Film for Change.” from...

Stockholms Schackförbund

Pågående projekt Stockholms Schackförbund ”Stockholms Schackförbund har som sitt ändamål att samordna schackverksamheten inom Distriktet, tillvarata medlemmarnas intressen, verka för schackets utbredning inom Distriktet, främja ungdomars schackintresse...

My Dream Now

Pågående projekt My Dream Now ”My Dream Now erbjuder ett konkret program för social hållbarhet där arbetsgivare som vill ta aktivt samhällsansvar är betalande partners och erbjuder sina anställda att engagera sig.” ur...

Löparakademin

Pågående projekt Löparakademi ”Löparakademi är en ideell organisation som arbetar med individ- och områdesutveckling i Sveriges miljonprogramsområden. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar vi naturliga plattformar för...

A Million Minds

Pågående projekt A Million Minds ”A Million Minds är en politisk och religiöst obunden tankesmedja som drivs ideellt. Vi arbetar både teoretiskt och operativt. Vi arbetar för att frigöra den potential och kapacitet som finns inom miljonprogrammet. Vårt mål är...