Om oss

För en vitalare demokrati för alla.

I över 15 år har CHELHA verkat aktivt för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan delta på lika villkor. Genom att stötta utbildningsinsatser, entreprenörskapsprogram och skapandet av mötesplatser har vi bidragit till en vitalare demokrati där alla får delta. Vi fokuserar på att stödja projekt och organisationer som verkar för goda multiplikatoreffekter på långsikt, och följer gärna ett projekt i flera år.

Vi ser gärna ansökningar från dig som arbetar med nytänkande verksamheter som långsiktigt kan skalas upp till nationella projekt. CHELHA ställer inga krav på att organisationen eller projektet skall ha funnits tidigare och välkomnar även start-ups att ansöka.

Vem kan söka? 

Vi riktar oss till er som arbetar med 0–24 åringar eller personer i utanförskap, med målet att stärka individens rättigheter, skapa arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och minska kriminalitet. Vi ser helst ansökningar på mellan 100-250 000 kronor och välkomnar fleråriga ansökningar (max 3 år). För att kunna ansöka ska du helst vara en registrerad organisation eller företag, men undantag kan göras.

För oss är det viktigt att verksamheter vi stödjer är:

verksamheter som arbetar långsiktigt med utbildning och undervisning,
allmännyttiga projekt som bidrar till en vitalare demokrati
organisationer/projekt som är utvärderingsbara och arbetar med mätbara mål.
Endast ansökningar ifyllda i CHELHAs ansökningsformulär kommer bedömas. Vi tar inte emot ansökningar om privatekonomisk hjälp eller studieresor för skolklasser.

Stiftelsens historia

Stiftelsen CHELHA grundades 2003 genom en gåva av Camilla Ahlström och Mikael Ahlström. 2008 påbörjade CHELHA sin utdelningsverksamhet och har sedan start arbetat med att främja demokratiutveckling. Vi anser att ett välfungerande utbildningssystem utgör basen för demokrati och vill bidra till ett samhälle där alla människor möjligheter till att utvecklas på lika villkor.

Styrelse

Stiftelsens verksamhetsledare, Philippa Söderberg ansvarar för den dagliga verksamheten. 

Stadgar (pdf)

Gerda Mazi Larsson, ordförande

Efter över 10 år som versamhetsansvarig på Stiftelsen Chelha har Gerda axlat ordföranderollen. Hon är idag Vd på Curitas Ventures, medgrundare till The Case for Her och har flera styrelseuppdrag som styrelseordförande i Stiftelsen Mitt Alby. 

Mikael Ahlström, ledamot
Grundare av Stiftelsen CHELHA. Founding Partner Procuritas. Styrelseordförande Byggmästare Anders J Ahlström. Mikael har även grundat och är ordförande i Charity Rating. MBA från INSEAD, Frankrike och studier motsvarande en Fil.Kand på Lunds Universitet.
Camilla Ahlström, ledamot
Grundare till Stiftelsen CHELHA. Utbildad civilekonom på Göteborgs Handelshögskola och på KTH.
Charlotte Ahlström, ledamot
Grundare & Creative Director av butiken The Modern Sthlm, en inredningsbutik som kombinerar Europeisk Modern Design & Vintage.
Elisabeth Ahlström, ledamot
Konsult för Autus AB. Styrelseledamot för föreningen Kul i Hemmet som syftar till att stötta IVA-sjukvårdare under corona-pandemin 2020.
Harald Ahlström, ledamot

Gayatri Rathinavelu, ledamot

Avkastningsstiftelse

Stiftelsen CHELHA är en avkastningsstiftelse vilket innebär att vi varje år delar ut avkastningen från stiftelsens kapital till organisationer och projekt som uppfyller våra syften och ändamål.

Våra ändamål

Våra allmännyttiga ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning samt främja nordiskt samarbete.