A Million Minds
”A Million Minds är en politisk och religiöst obunden tankesmedja som drivs ideellt. Vi arbetar både teoretiskt och operativt. Vi arbetar för att frigöra den potential och kapacitet som finns inom miljonprogrammet. Vårt mål är att bidra till en mer rättvis och nyanserad bild av hur dessa områden återspeglas i media och i det allmänna samtalet. Vi agerar som en katalysator för förändring. Starkt fokus ligger idag på att lyfta ungas egenmakt.” ur www.amillionminds.se