Raoul Wallenberg Akademin

Pågående projekt Raoul Wallenberg Academy ”Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör akademin genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades...