Chelha

Ansökan

Vem kan ansöka?

Stiftelsen CHELHA accepterar ansökningar från projekt och organisationer som överensstämmer med dess syfte. Ansökningar ska skickas in på en särskild blankett enligt instruktionerna. Ansökningar måste vara fullständiga och detaljerade för korrekt behandling. Sista ansökningsdag är den 30 oktober och beslut om anslag kommer att fattas inom åtta veckor efter detta datum. Läs mer om detaljer nedan.

Årets ansökan har nu stängt. Nästa ansökningsperiod öppnar augusti 2024.

1. Ansökan

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av alla projekt och organisationer som uppfyller Stiftelsen CHELHAs syfte.

Ansökningsprocess

Ansökan lämnas på särskild blankett i enlighet med anvisningarna nedan. Det är viktigt att ansökan är komplett och utförlig för att möjliggöra en korrekt behandling. Håll er inom ramen för ansökningsformuläret. Om ni vill ge ytterligare information kan detta göras i en bilaga som behandlas i mån av tid. Styrelsen utgår främst från ansökningsblanketten i sin bedömning.

Sista ansökningsdatum
Ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen CHELHA tillhanda senast den 30 oktober, via e-post till chelha@chelha.se
Årets ansökan har nu stängt och öppnar igen augusti 2024.

2. Beslut

Ansökningsprocess

Styrelsens beslut angående anslag kommer att meddelas den sökande via e-post och samtliga beviljade anslag kommer tillkännages via hemsidan. Handläggningen anses avslutad och beslut tillkännages efter styrelsens protokoll från beslutstagande möte har justerats. Stiftelsen har för avsikt att meddela anslagen innan årsskiftet.

 

Om ni erhåller anslag från stiftelsen kommer ett avtal skickas ut till er senast under januari månad följande år. Anslaget överförs, om inget annat överenskommits, först när påskrivet avtal kommit tillbaka till stiftelsen. Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag.

3. Återkoppling

För CHELHA är uppföljning av givna anslag ett viktigt verktyg för att utvärdera hur beviljade organisationers verksamhet bedrivs, vilka resultat som åstadkommits samt våra ekonomiska bidrags verkningskraft i samhället. 

Återkoppling lämnas på särskilt blankett som skickas in till CHELHA en gång om året, senast 30 oktober om inte annat överenskommits, via e-post till chelha@chelha.se
Till återkopplingsformuläret ser vi gärna att ni bifogar digitala kopior på bilder från verksamheten samt en verksamhetsberättelse. Bilderna ska vara godkända av personerna på bilderna eftersom de kan komma att publiceras på Stiftelsen CHELHAs hemsida. 

Glöm inte att döpa om dokumentet till namnet på organisationen/projektet.