Stockholms Schackförbund
"Stockholms Schackförbund har som sitt ändamål att samordna schackverksamheten inom Distriktet, tillvarata medlemmarnas intressen, verka för schackets utbredning inom Distriktet, främja ungdomars schackintresse och utfärda bestämmelser för och organisera Förbundets tävlingar samt i övrigt främja schackets utveckling." ur www.stockholmsschack.se