Raoul Wallenberg Akademin

Pågående projekt Raoul Wallenberg Academy ”Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör akademin genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades...

Föreningen Unga Forskare

Pågående projekt Unga Forskare ”Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett femtiotal föreningar med över 3500 medlemmar. Föreningen vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga...