My Dream Now

Pågående projekt My Dream Now ”My Dream Now erbjuder ett konkret program för social hållbarhet där arbetsgivare som vill ta aktivt samhällsansvar är betalande partners och erbjuder sina anställda att engagera sig.” ur...

Löparakademin

Pågående projekt Löparakademi ”Löparakademi är en ideell organisation som arbetar med individ- och områdesutveckling i Sveriges miljonprogramsområden. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar vi naturliga plattformar för...

A Million Minds

Pågående projekt A Million Minds ”A Million Minds är en politisk och religiöst obunden tankesmedja som drivs ideellt. Vi arbetar både teoretiskt och operativt. Vi arbetar för att frigöra den potential och kapacitet som finns inom miljonprogrammet. Vårt mål är...

Raoul Wallenberg Akademin

Pågående projekt Raoul Wallenberg Academy ”Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör akademin genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades...

Föreningen Unga Forskare

Pågående projekt Unga Forskare ”Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett femtiotal föreningar med över 3500 medlemmar. Föreningen vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga...