Raoul Wallenberg Akademin
”Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör akademin genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs akademin på ideell basis.” ur www.raoulwallenberg.se