Hello World!
"Hello World verkar aktivt för att öppna dörren till STEM* för barn och unga mellan 8-16 år över hela landet. Vår vision är att göra digitalt skapande tillgängligt för alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar" ur helloworld.se