Föreningen Unga Forskare
”Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett femtiotal föreningar med över 3500 medlemmar. Föreningen vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar. Föreningens verksamheter drivs av unga, för unga.” ur www.ungaforskare.se