För en vitalare demokrati för alla.   

Stiftelsen CHELHA grundades 2003 genom en gåva av Camilla Ahlström och Mikael Ahlström under namnet Phoenix Foundation. 2008 påbörjade CHELHA sin utdelningsverksamhet och bytte till sitt nuvarande namn. Stiftelsen CHELHA arbetar med att främja demokratiutveckling. Då vi anser att ett välfungerande utbildningssystem utgör basen för demokrati syftar vi till att främja verksamheter som stödjer utbildning samt alla människor möjligheter till att utvecklas på lika villkor.

Vi fokuserar på att stödja projekt och organisationer som verkar för goda multiplikatoreffekter på långsikt. Vi delar ut våra bidrag främst till svenska projekt men stödjer även vissa utvalda internationella projekt.

Vi ser gärna ansökningar från er som behöver ekonomiskt stöd till nytänkande verksamhet och goda initiativ som vi kan vara med och förverkliga.

Vi ställer inga krav på att organisationen eller projektet skall ha funnits tidigare och välkomnar även start-ups att ansöka.

 För oss är det viktigt att verksamheter vi stödjer är:

  • verksamheter som arbetar långsiktigt med utbildning och undervisning,
  • allmännyttiga projekt som bidrar till en vitalare demokrati
  • organisationer/projekt som är utvärderingsbara och arbetar med mätbara mål.

Avkastningsstiftelse

Stiftelsen CHELHA är en avkastningsstiftelse vilket innebär att vi varje år delar ut avkastningen från stiftelsens kapital till organisationer och projekt som uppfyller våra syften och ändamål.

Våra ändamål

Våra allmännyttiga ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning samt främja nordiskt samarbete.

Styrelse

CHELHAs styrelse består av fem ledamöter. Stiftelsens verksamhetsledare, Gerda Larsson ansvarar för den dagliga verksamheten. Stadgar (pdf)

Stefan de Geer, ordförande

Chef för Pareto Öhman Corporate Finance. Tidigare advokat och delägare i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Har en jur. kand. Stockholms universitet samt en Master of Comparative Jurisprudence (MCJ) från NYU School of Law.

Mikael Ahlström, ledamot

Grundare till Stiftelsen CHELHA. Grundare till och partner på Procuritas. Mikael har även grundat och är ordförande i Charity Rating, givarnas intresseorganisation. Utbildad företagsekonom från INSEAD, Frankrike och Lunds Universitet.

Camilla Ahlström, ledamot

Grundare till Stiftelsen CHELHA. Partner på Recidence Fastighetsmäkleri. Utbildad civilekonom på Göteborgs Handelshögskola och på KTH.

Charlotte Ahlström, ledamot

Studerar Produktionsledning – Operativ Projektledning på Berghs School of Communication fr.o.m Höst 2013, och driver skivbolaget Ikaros vid sidan av.

Elisabeth Ahlström, ledamot

Studerar ATM Global Business Management på Regent’s Business School i London. Har tidigare arbetat kortare perioder på Procuritas.