Ansökan

Ansökan 2015Ansökan lämnas på särskild blankett och i enlighet med anvisningarna nedan. Det går bra att bifoga bilagor men styrelsen utgår främst från ansökningsblanketten i sin bedömning.

Ofullständigt ifylld ansökan medför att ansökan lämnas utan avseende.

Ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen CHELHA tillhanda senast den 30 november 2016 via e-post till chelha[at]chelha.se

Ansökan Chelha (word)

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av alla projekt och organisationer som uppfyller Stiftelsen CHELHAs syfte och ändamål,  se Om CHELHA.

Ansökans utformning

Det är viktigt att ansökan är komplett och utförlig för att möjliggöra en korrekt behandling av ansökan. I ansökan kommer ni i vissa fall behöva bifoga bilagor, dessa bör skickas med ansökan senast sista ansökningsdagen.

Allmänt

Håll er inom ramen för ansökningsformuläret, om ytterligare information önskas bifogas görs detta i en bilaga som behandlas i mån av tid.

Efter att ansökan har inkommit till oss, senast 30 november, påbörjas stiftelsens handläggningsperiod. Styrelsens beslut angående anslag kommer att meddelas den sökande via mejl och samtliga beviljade anslag kommer tillkännages via hemsidan. Handläggningen anses avslutad och beslut tillkännages efter styrelsens protokoll från beslutstagande möte har justerats. Stiftelsen har för avsikt att meddela anslagen innan årsskiftet.

Om ni erhåller anslag från stiftelsen kommer ett avtal skickas ut till er senast under januari månad. Anslaget överförs, om inget annat överenskommits, först när påskrivet avtal kommit tillbaka till stiftelsen. Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag.

Stiftelsens handläggningsprocess

Efter deadline den 30 november påbörjar Stiftelsen CHELHA sin handläggningsprocess. CHELHAs verksamhetsledare står för den preliminära bedömningen av samtliga ansökningar. Ansökningarna graderas efter följande parametrar:

  • Relevans i förhållande till Stiftelsen CHELHAs syfte och ändamål
  • Projektets/verksamhetens genomförbarhet
  • Projektets/verksamhetens potentiella genomslagskraft

Om anslag tidigare beviljats vägs även stiftelsens tidigare erfarenhet av projektet och verksamheten in. I övrigt ser vi gärna att ansökande organisationer och projekt har en hemsida med utförlig information.

Styrelsemöte och beslut angående beviljande anslag kan dröja upp till 8 veckor efter deadline. Under mötet behandlas utvalda ansökningar av styrelsen och styrelsen fattar sedan beslut angående anslag. När protokoll behandlats och undertecknats kontaktas beviljade organisationer via mejl eller telefon. Utbetalning görs tidigast i januari.

 

Vid frågor kontakta Gerda.

 

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se