Ansökan

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av alla projekt och organisationer som uppfyller Stiftelsen CHELHAs syfte.

Ansökningsprocess

Ansökan lämnas på särskild blankett i enlighet med anvisningarna nedan. Det är viktigt att ansökan är komplett och utförlig för att möjliggöra en korrekt behandling. Håll er inom ramen för ansökningsformuläret. Om ni vill ge ytterligare information kan detta göras i en bilaga som behandlas i mån av tid. Styrelsen utgår främst från ansökningsblanketten i sin bedömning.

Sista ansökningsdatum

Ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen CHELHA tillhanda senast den 30 oktober, via e-post till chelha@chelha.se

Årets ansökan har nu stängt. Nästa ansökan öppnar i augusti 2024, har du några frågor innan dess maila chelha@chelha.se

 

 

Handläggningsprocess

Årets ansökan har nu stängt. Nästa ansökan öppnar i augusti 2024, har du några frågor innan dess maila chelha@chelha.se

Efter att ansökan har inkommit till oss, senast 30 oktober, påbörjar stiftelsen sin handläggningsperiod.

CHELHAs verksamhetsledare står för den preliminära bedömningen av samtliga ansökningar. Dessa graderas efter följande parametrar:

  • Relevans i förhållande till Stiftelsen CHELHAs syfte
  • Projektets/verksamhetens genomförbarhet
  • Projektets/verksamhetens potentiella genomslagskraft

Om anslag tidigare beviljats vägs även stiftelsens tidigare erfarenhet av projektet och verksamheten in.

Beslut angående beviljande anslag fattas på stiftelsens styrelsemöte vilket kan dröja upp till 8 veckor efter sista ansökningsdatum. Under mötet behandlas utvalda ansökningar av styrelsen och styrelsen fattar sedan beslut angående anslag. När protokoll behandlats och undertecknats kontaktas beviljade organisationer via e-post eller telefon.

Beslut
Styrelsens beslut angående anslag kommer att meddelas den sökande via e-post och samtliga beviljade anslag kommer tillkännages via hemsidan. Handläggningen anses avslutad och beslut tillkännages efter styrelsens protokoll från beslutstagande möte har justerats. Stiftelsen har för avsikt att meddela anslagen innan årsskiftet.

Om ni erhåller anslag från stiftelsen kommer ett avtal skickas ut till er senast under januari månad följande år. Anslaget överförs, om inget annat överenskommits, först när påskrivet avtal kommit tillbaka till stiftelsen. Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag.

Frågor?

Återkoppling
För CHELHA är uppföljning av givna anslag ett viktigt verktyg för att utvärdera hur beviljade organisationers verksamhet bedrivs, vilka resultat som åstadkommits samt våra ekonomiska bidrags verkningskraft i samhället.

Återkoppling lämnas på särskilt blankett som skickas in till CHELHA en gång om året, senast 30 oktober om inte annat överenskommits, via e-post till chelha@chelha.se

Till återkopplingsformuläret ser vi gärna att ni bifogar digitala kopior på bilder från verksamheten samt en verksamhetsberättelse. Bilderna ska vara godkända av personerna på bilderna eftersom de kan komma att publiceras på Stiftelsen CHELHAs hemsida.

Glöm inte att döpa om dokumentet till namnet på organisationen/projektet.