Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bildades för att motverka den negativa utvecklingen och arbetar, med stöd från näringslivet för att få fler unga att klara skolan – att höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt självförtroende och öka sina möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb. Detta görs genom att unga, arvoderade, högskolestudenter hjälper elever i högstadiet regelbundet med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor.

Läxhjälpen sker i skolan två gånger i veckan 3 timmar/ pass. Det är bestämda tider och inget öppet hus eller drop-in. Eleven har sin plats på Läxhjälpen och om eleven inte kommer så ringer läxhjälparen och frågar var han/hon är. Eleven stängs av från läxhjälpen om han/ hon inte håller överenskommelsen som står i kontraktet. 

Stiftelsen CHELHA har beviljat bidrag på 200 000 SEK till organisationen. 

www.laxhjalpen.se

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se