Schackfyran och Schack 56:an

Schackfyran och Schack 56:an är ett projekt som går ut på att lära barn att spela schack. För att spela schack behövs ett logiskt tänkande och koncentration. Genom att lära barn spela schack menar således organisationen att klimatet i klassrum samt elevernas skolarbete skulle påverkas positivt av att barnen spelar schack.

Organisationen har sedan start lärt 50 000 barn att spela schack. De delar även ut schackspel till eleverna och håller i en årlig schacktävling i globen med 4000 – 5000 deltagande elever, i år är det i april 2013. Organisationen beviljades 30 000 SEK till aktiviteterna. 

www.s4sthlm.se  

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se