Förbundet Unga Forskare

Förbundet Unga ForskareFörbundet Unga Forskare arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik i Sverige.

Organisationen har funnits sedan 1970-talet och har över 14 000 medlemmar. Genom en rad olika verksamheter och aktiviteter vill de göra det möjligt för unga att ägna sig åt  naturvetenskap och teknik på sin fritid. Majoriteten av medlemmarna är mellan 15-22 år.

Förbundet Unga Forskare har sammanlagt beviljats 63 921 SEK 2010-2012 från Stiftelsen CHELHA. Det beviljade bidraget har gått till stipendieresor för de svenska deltagarna i EU Contest for Young Scientists. 2011 hölls tävlingen i Bratislava och två unga forskare var på plats från Sverige. 2012 gick bidraget till att arrangera utställningen Unga Forskare på tekniska museet i Stockholm.

www.ungaforskare.org

Till föregående sida

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se