Drömmen om det goda

Drömmen om det goda”Drömmen om det goda” är en hälso- och fredsmetodik som arbetar för en god skolmiljö.

Under 16 år har metoden utvecklats i skolmiljö. Metoderna är anpassade till skolans begränsade resurser och riktar sig till att lära lärare hur klassrummet genom fyra metoder kan bli en lugnare plats för både lärare och elever. Metoderna bygger på forskning och knyter starkt an till mindfullness som kan uppnås genom stillhet, beröring, reflektion, rörelse.

CHELHA beviljade 2011 100 000 SEK till organisationens verksamhet och till den fortsatta utveckling av Drömmen om det goda-metodiken.

www.dreamofthegood.org

Till föregående sida

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se