Bliss Communication International

Bliss Communication InternationalBliss Communication International (BCI) är en ideell, icke vinstdrivande organisation som på internationell nivå förvaltar rättigheterna till det grafiska språket ”bliss”.

De arbetar för att sprida kunskap om och utveckla bliss symboler. Bliss symboler används av personer med kommunikations-, språk eller inlärningssvårigheter.

BCI beviljades 96 745 SEK under år 2011. Anslaget gavs till utvecklingen av en ny hemsida och omlokaliseringen av den nya hemsidan från Kanada till Sverige för bättre kontroll och hantering av administration och ekonomi.

www.blissymbolics.org

Till föregående sida

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se