Vår verksamhet

Stiftelsen CHELHA arbetar sedan 2008 med att främja demokratiutveckling. Eftersom ett välfungerade utbildningssystem utgör basen för demokrati syftar vi till att främja verksamheter som stödjer utbildning samt alla barn och ungas möjligheter till att utvecklas på lika villkor.

Stiftelsens bidrag fokuserar på att stödja projekt och organisationer som verkar för goda multiplikatoreffekter på långsikt. Stiftelsen CHELHA fokuserar sina bidrag främst till svenska projekt men stödjer även vissa utvalda internationella projekt. Vi ser gärna ansökningar från er som behöver ekonomiskt stöd till nytänkande projekt och goda initiativ som vi kan vara med och förverkliga.

Stiftelsen ämnar stödja verksamheter som,

    • Arbetar långsiktigt med utbildning och undervisning.
    • Bidrar till allmännyttiga projekt som bidrar till en vitalare demokrati.
    • Går att utvärdera – vi ger speciell hänsyn till organisationer/projekt som är utvärderingsbara och arbetar med mätbara mål.
    • Vi ställer inga krav på att organisationen eller projektet skall ha funnits och välkomnar även start-ups att ansöka.
Stiftelsen CHELHAs är en avkastningsstiftelse vilket innebär att vi varje år delar ut avkastningen från stiftelsens kapital till organisationer och projekt som uppfyller våra syften och ändamål. Våra allmännyttiga ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning samt främja nordiskt samarbete. För att medel ska kunna beviljas måste syftet med ansökan överensstämma med Stiftelsen CHELHAs ändamål och ovanstående syfte.

Vill ni veta mer om Stiftelsen CHELHAs verksamhet och målgrupper? Se Stadgar CHELHA (PDF).

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Gerda.

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se