CHELHAs styrelse

CHELHAs styrelse består av en ordförande och fyra ledamöter. Styrelsen samlas två till tre gånger om året, inklusive årsmötet. Vid årsmötet beslutar styrelsen angående beviljande av anslag. 

CHELHAs styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsens förvaltning vilket innefattar både beslut angående utdelning av anslag samt kapitalförvaltning. Stiftelsens verksamhetsledare, Gerda E. Larsson ansvarar för den dagliga verksamheten. Denna post innefattar kommunikationsarbete, preliminära bedömningar av ansökningar, utvärdering av anslag med mera.

Enligt stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av minst två och högst åtta ledamöter, samt upp till två suppleanter. Ledamöterna utses av den sittande styrelsen på en mandattid på två år. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. För beslut i styrelsen krävs att beslutet biträdes av minst hälften av de vid sammanträdet närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden företräder.

Styrelsen

Stefan De Geer, ordförande

Chef för Pareto Öhman Corporate Finance. Tidigare advokat och delägare i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Har en jur. kand. Stockholms universitet samt en Master of Comparative Jurisprudence (MCJ) från NYU School of Law.

Mikael Ahlström, ledamot

Grundare till Stiftelsen CHELHA. Grundare till och partner på Procuritas. Mikael har även grundat och är ordförande i Charity Rating, givarnas intresseorganisation. Utbildad företagsekonom från INSEAD, Frankrike och Lunds Universitet.

Camilla Ahlström, ledamot

Grundare till Stiftelsen CHELHA. Partner på Recidence Fastighetsmäkleri. Utbildad civilekonom på Göteborgs Handelshögskola och på KTH.

Charlotte Ahlström, ledamot

Studerar Produktionsledning – Operativ Projektledning på Berghs School of Communication fr.o.m Höst 2013, och driver skivbolaget Ikaros vid sidan av.

Elisabeth Ahlström, ledamot

Studerar ATM Global Business Management på Regent’s Business School i London. Har tidigare arbetat kortare perioder på Procuritas.

Harald Ahlström

 

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se