Återkoppling

Återkoppling lämnas på särskild blankett. Stiftelsen följer årligen upp beviljade anslag för att kontrollera att anslag används till beviljad verksamhet.

Återkopplingsformuläret skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 november 2016 via e-post till chelha[at]chelha.se

Återkoppling(word)

Allmänt om återkoppling

För Chelha är uppföljning av givna anslag ett viktigt verktyg för att utvärdera hur beviljade organisationers verksamhet bedrivs, vilka resultat som åstadkommits samt våra ekonomiska bidrags verkningskraft i samhället. Återkopplingen skickas in till Chelha en gång om året, senast 30 november, om inte annat överenskommits.

Till återkopplingsformuläret ser vi gärna att ni bifogar digitala kopior på bilder från verksamheten samt en verksamhetsberättelse. Bilderna ska vara godkända av personerna på bilderna eftersom de kan komma att publiceras på Stiftelsen Chelhas hemsida. Bifoga gärna också en verksamhetsberättelse från det gångna året om ni har tillgång till en digitalkopia.

Glöm inte att döpa om dokumentet till namnet på organisationen.

 

 

 

Utdelning 2016

Den 20 december 2016 beslutade Stiftelsen Chelha att stödja följande verksamheter under kommande verksamhetsår:

A Million Minds
Raoul Wallenberg Akademin
Föreningen Unga Forskare
Löparakademin
MyDreamNow

Flerårigt stöd delades även ut till stöd
Film and Tell
Stockholms Schackförening

Nästa ansökningsperiod pågår mellan augusti och 30 november.

I fokus: Filmen En andra chans

Stiftelsen Chelha stödjer Hjulsta skolor och projektet Företaget. yftet med Företaget är att stötta och motivera utsatta ungdomar till att gå klart skolan. Resultatet är imponerande: halverad frånvaro, dubbelt så höga betyg och stärkt självkänsla.

I filmen 'En andra chans' får ni följa eleverna på Hjulsta skolor och höra dem berätta om hur det varit att delta i projektet.

Det är med nöje som Chelha bidrar till Hjulsta skolors verksamhet samt delfinansierar denna film.

www.hjulstaskolan.se