Education is not filling a bucket but lighting a fire. – William B. Yeats, poet

Stiftelsen CHELHA

arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till
projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i
Sverige och Norden.

Utdelningar

exempel på stöd. 

Ansökan

senast 30 oktober 2020